Відповідно до статей 7, 43, 44, 45, 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і доповненнями) (далі – Порядок), з метою створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості та доступності пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг, Нововоронцовською районною державною адміністрацією оголошується конкурс на визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Організатор перевезень – Нововоронцовська районна державна адміністрація, адреса: смт. Нововоронцовка, вул. Воронцова, 10.

Організатор для здійснення своїх повноважень може залучати відповідні підприємства, фахівців та експертів за їх згодою.

Об’єкти конкурсу - 4 приміських автобусних маршрутів загального користування:

№ з/п Назва маршруту Відстань, км Дні
роботи
№№ рейсів Відправлення від початкового пункту, год.хв. Прибуття в кінцевий пункт, год.хв. Відправлення від кінцевого пункту, год.хв. Прибуття в початковий пункт, год.хв.
1 Біляївка — Нововоронцовська АС
ч/з Шевченківку
38,0 1,2,3,4,5 3659/3660 06-40 07-45 12-10 13-15
2 Дудчани — Нововоронцовська АС
ч/з Гаврилівку
47,0 1,5 3657/3658 06-15 07-45 11-50 13-30
3 Золота Балка — Нововоронцовська АС  32,0 1,5 3653/3654 06-30 08-00 12-00 12-48
4 Петропавлівка — Нововоронцовська АС
ч/з Миролюбівку
49,0 1,2,3,4,5 3655/3656 06-20 07-50 12-30 14-05

Режим, інтервал та розклад руху згідно з паспортом маршруту.

Умови конкурсу:

Структура парку автобусів: транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані.

Структура парку визначається згідно з наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху».

У конкурсі можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у ст.34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

За технічними показниками транспортні засоби перевізника-претендента повинні відповідати вимогам Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, а також передбаченим галузевим стандартом ГСТУ 00017584.01527695.011-2001 «Засоби транспортні дорожні. Технічні вимоги до безпеки конструкції автобусів загального призначення, які знаходяться в експлуатації», або мати сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності на транспортні засоби загального призначення, конструкція яких за час експлуатації не зазнала змін.

Претендент забезпечує виконання положень статей 34, 37 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і доповненнями).

Перевезення пасажирів на маршрутах здійснювати самостійно, власними, або лізинговими і зарахованими на обліку у перевізника, транспортними засобами, з дотриманням вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 (зі змінами), з повною відповідальністю за якість та безпеку перевезень на маршрутах.

Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення.

Перевізник-претендент дотримується соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

До участі у конкурсі не допускається автомобільний перевізник, який:

1. Подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію.

2. Визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації.

3. Не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт».

4. Не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів.

5. Має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

6. Подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».

7. Передбачає використання на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів або транспортних засобів іншого призначення.

8. Подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умова конкурсу, крім випадків, передбачених частиною 3 статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».

Додаткові умови конкурсу:

1. Забезпечити роботу рухомого складу на маршрутах за визначеними та затвердженими схемою та розкладом руху згідно з паспортом автобусного маршруту, з відповідним забезпеченням диспетчерського контролю та управлінням перевезеннями самостійно або із залученням підприємства автобусних станцій (за договором).

2. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснювати самостійно, власними, або орендованими і зарахованими на обліку у перевізника, транспортними засобами, з дотриманням вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту з повною відповідальністю за якість та безпеку перевезень на маршрутах.

3. Перевізник забезпечує обов’язкове облаштування GPS - системи шляхом встановлення на транспортні засоби, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті та підключення їх до автоматизованої системи GPS контролю, диспетчерського управління суб’єкта господарювання, залученого Організатором для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів і підготовки інформації про роботу перевізників, а також надання онлайн-доступу до даних з встановлених GPS - трекерів управлінню транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради, для організації та управління рухом автобусів, підготовки інформації про роботу перевізників, здійснення контролю виконання умов Договорів про організацію перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

У разі якщо на момент подання конкурсної пропозиції не всі транспортні засоби, що пропонуються до обслуговування міського автобусного маршруту, обладнано GPS – системою, перевізник-претендент подає зобов’язання про обов’язкове облаштування на всіх транспортних засобах на маршруті GPS – системи до моменту укладення Договору про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування із Організатором, у разі визнання перевізника-претендента переможцем у конкурсі.

4. Письмове інформування Організатора про дорожньо-транспортні пригоди на протязі 3-х годин, якщо ті сталися при участі транспортних засобів, що пропонуються для обслуговування маршрутів, незалежно від того чи знаходився транспортний засіб на лінії.

5. Перевізник письмово надає Організатору інформацію про кількість перевезених пасажирів.

6. Перевізник забезпечує підтримування належного стану салонів автобусів, у разі потреби здійснювати своєчасний ремонт або заміну сидінь, поручнів, внутрішню обшивку салону тощо.

Для участі у конкурсі претендент подає такі документи:

1. Заяву на кожний об’єкт конкурсу окремо за формою, визначеною згідно з додатками до Порядку.

2. Нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні).

3. Перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу.

4. Документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу.

5. Копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації).

6. Перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність.

7. Анкету до заяви встановленого зразка, відповідно до пункту 32 Порядку.

8. У разі залучення для надання послуг з перевезення пасажирів суб’єкта господарювання, надати копії документів, що підтверджують наявність транспортних засобів, або копії відповідних договорів оренди, лізингу.

9. Інформацію про наявність та облаштування GPRS-системою, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті та підключення їх до автоматизованої системи GPRS контролю, диспетчерського управління суб’єкта господарювання, залученого Організатором для виконання функцій з організації та управління рухом автобусів і підготовки інформації про роботу перевізників.

10. Надає письмові зобов’язання про згоду виконувати умови конкурсу на визначення автомобільного перевізника та умови договору, у разі перемоги на конкурсі.

11. Відомості про додаткові умови обслуговування маршруту.

12. Інші документи, що можуть мати значення під час конкурсу (за бажанням перевізника-претендента).

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами і надаються у двох закритих конвертах (пакетах):

- конверт (пакет) з позначкою «№ 1», що містить документи для участі у конкурсі;
- конверт (пакет) з позначкою «№ 2», що містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент.

Інформація, що міститься в документах, поданих перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною станом на момент подання документів для участі в конкурсі.

Конкурс відбудеться 2 грудня 2019 року о 10-00 за адресою: смт. Нововоронцовка, вул. Воронцова, 10, Нововоронцовська районна державна адміністрація.
Бланки заяви та анкети на участь у конкурсі, необхідна інформація про об’єкт конкурсу отримуються претендентами у організатора з 1 листопада 2019 року за адресою: смт. Нововоронцовка, вул. Воронцова, 10.

Строк прийняття документів на конкурс – з 01.11.2019 по 15.11.2019 включно.

Адреса, за якою подаються документи: смт. Нововоронцовка, вул. Воронцова, 10, Нововоронцовська районна державна адміністрація, режим роботи: з 08-00 до 17-00, перерва на обід: з 12-00 до 13-00, закінчення роботи у п’ятницю о 15-45.

Розмір плати за участь у конкурсі: за один об’єкт конкурсу 1250 грн. у т.ч. ПДВ на дату подання заяви про участь у конкурсі.

Плата за участь у конкурсі перераховується претендентами на р/р № 35410063007799 в ГУ ДКСУ м.Херсон, МФО 852010, ЄДРПОУ 007347701, одержувач – Управління з питань економічного, агропромислового розвитку інфраструктури і торгівлі Нововоронцовської районної державної адміністрації.

Телефони для довідок – 2-22-32, факс – 2-13-35.

УВАГА! Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

Автомобільні перевізники, які подали на розгляд документи несвоєчасно, не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію та не відповідають умовам конкурсу, до участі в конкурсі не допускаються.

Управління з питань економічного, агропромислового розвитку, інфраструктури і торгівлі Нововоронцовської райдержадміністрації

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter